Aktualności

Płock, 01.10.2019r.
W związku z zakończonym okresem realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock” o nr RPMA.09.02.01-14-8097/17 DPS „Mecenat” informuje o gotowości do świadczenia następujących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021r.: 

- w formie krótkookresowego dziennego pobytu dla 6 osób przez maksymalnie 9 godzin dziennie między godziną 7.00 a 19.00. Podczas przebywania w DPS „Mecenat” osoby niesamodzielne będą mogły korzystać w codziennych zajęciach terapeutycznych, ćwiczeniach z fizjoterapeutą, w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez DPS, będą również otrzymywać wyżywienie. W razie potrzeby będą mogły skorzystać z wizyty lekarza rodzinnego czy psychologa. Odpłatność za 1 miesiąc pobytu w DPS „Mecenat” i świadczone tam usługi społeczne wynosi 850zł. 

Liczba dostępnych miejsc wynosi 6. 

- w formie usług opiekuńczych z możliwością skorzystania z systemu teleopieki jako elementu wspomagającego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą świadczone przez opiekunkę / opiekuna osób starszych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone przez rehabilitanta/kę /fizjoterapeutę/tkę , psychologa/ żkę, pielęgniarkę/ rza, pracownika socjalnego oraz terapeutę zajęciowego / terapeutkę zajęciową. 


Odpłatność za usługi jest następująca: 
- usługa opiekuńcza - 20 zł brutto za 1 godzinę pracy opiekunki/ opiekuna osób starszych, 
- usługa opiekuńcza osoby z niepełnosprawnością - 30 zł brutto za 1 godzinę pracy opiekunki/ opiekuna osób starszych, 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez rehabilitanta/fizjoterapeuty-70 zł brutto za 1 godzinę, 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarkę – 70 zł brutto za 1 godzinę, 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracownika socjalnego -20 zł brutto za 1 godzinę, 
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez terapeutę zajęciowego – 60 zł brutto za 1 godzinę, 
- wypożyczenie sprzętu do teleopieki – 100 zł brutto za 1 miesiąc. 

Ponadto DPS „Mecenat” zapewnia gotowość do udostępnienia na zasadzie wypożyczenia następujących urządzeń i sprzętów wspomagających osoby niesamodzielne: 
- wypożyczenie łóżka z materacem – 100 zł brutto za 1 miesiąc,
- wypożyczenie wózka inwalidzkiego – 50 zł brutto za 1 miesiąc,
- wypożyczenie balkonika rehabilitacyjnego – 20 zł brutto za 1 miesiąc, 
- wypożyczenie chodzika rehabilitacyjnego – 40 zł brutto za 1 miesiąc, 
- wypożyczenie podnośnika wannowego – 100 zł brutto za 1 miesiąc, 
- wypożyczenie innego dostępnego sprzętu – 100 zł brutto za 1 dzień.