Projekt Bulkowo

A A
Niniejszym informujemy, że z dniem 30.11.2021 r. Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Andrzej Alabrudziński zakończyła realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Bulkowo", nr RPMA.09.02.01-14-C722/19, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 463 506,25 zł,

Z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 370 805,00 zł, z budżetu państwa wynosiło : 58 245,00 zł.
Archiwum