Projekt senior - nasza wspólna sprawa

A A
Niniejszym informujemy, że z dniem 31.12.2020 r. Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski zakończyła realizację projektu pn. "Senior-nasza wspólna sprawa", nr RPMA.09.02.01-14-A689/18, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 410 503,34 zł,

Z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 1 128 402,67 zł, z budżetu państwa wynosiło : 183 365,43 zł.
Archiwum