Wsparcie dla Mazowsza

A A
Niniejszym informujemy, iż realizacja grantu zakończyła się z dniem 30.11.2020 r.

Całkowita wartość grantu wynosiła: 124 132,49 zł, z czego w całości dofinansowano ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Archiwum