Wsparcie dla Mazowsza

A A
Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy, że w dniu 21 października 2020r. Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramch projektu pod nazwą „Wsparcie dla Mazwosza" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Celem wykorzystania grantu jest wsparcie personelu DPS Mecenat mającego bezpośredni kontakt z podopiecznymi DPS Mecenat w walce z pandemią COVID-19, minimalizowanie skutków pandemii i przeciwdziałanie skutkom pandemii na terenie DPS Mecenat i w jego najbliższym otoczeniu.