Projekt 60 +

A A
Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski rozpocznie realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock”, współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Dom Pomocy Społecznej "Mecenat" s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski realizując projekt pn. "Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock" poszukuję i zaprasza do współpracy lekarzy specjalizacji: psychiatra, kardiolog, geriatra, internista, neurolog onkologia. Lekarzy chętnych do współpracy prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu - Małgorzatą Alabrudzińską (tel. 606 262 224, mail: malgorzataalabrudzinska@wp.pl).
Płock, 03.11.2017 r.
Temat szkolenia - Szkolenie z zakresu opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych, połączone z pokazem sprzętu wspomagającego oraz treningiem jego używania.

Uczestnicy szkolenia mogą również skorzystać z porad prawnika.

Szkolenie odbędze się 19.04.2018r. godz.16.00 w siedzibie DPS Mecenat w Płocku ul. Maszewska 18.

Szkolenie adresowane jest do rodzin uczestników Projektu 60+. Płock, 01.04.2018 r.

Temat szkolenia - Szkolenie z opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnycha.

Szkolenie odbędze się 28.02.2019r. godz.16.00 w siedzibie DPS Mecenat w Płocku ul. Maszewska 18.
Nr sali: salonik nr 2.

Informacja dotycząca osoby prowadzącej zajęcia: Nina Frączak, Tomasz Dziwiszek

Ilość szkolonych uczestników: 10 osób Płock, 22.01.2019 r.

Rekrutacja do projektu:
Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski realizując projekt pn."Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock" przeprowadza procedurę rozeznania rynku i zaprasza do składania ofert na usługi pielęgniarskie w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych zgodnie z załączoną dokumentacją.
Pobierz dokumentację:
Płock, 28.10.2017 r.
Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski realizując projekt pn."Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock" przeprowadza procedurę rozeznania rynku i zaprasza do składania ofert na usługę opracowania indywidualnych ścieżek wsparcia dla osób niesamodzielnych.
Pobierz dokumentację:
Płock, 28.10.2017 r.
Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski realizując projekt pn."Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock" przeprowadza procedurę rozeznania rynku i zaprasza do składania ofert na usługę opiekuńczą dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania.
Pobierz dokumentację:
Płock, 28.10.2017 r.
Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski realizując projekt pn."Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock" przeprowadza procedurę rozeznania rynku i zaprasza do składania ofert na realizację zajęć terapeutycznych osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania.
Pobierz dokumentację:
Płock, 05.11.2017 r.