Projekt 60 +

A A
Niniejszym informujemy, że z dniem 30 września 2019 r. Dom Pomocy Społecznej „Mecenat” s.c Małgorzata Alabrudzińska, Bolesław Głuchowski zakończyła realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej osobom niesamodzielnym 60+ z powiatu płockiego i miasta Płock”, nr RPMA.09.02.01-14-8097/17, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 625 808,23zł,

Z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 1 300 646,59 zł, z budżetu państwa wynosiło : 211 355,06 zł.

Archiwum