Projekt Płock

A A
Niniejszym informujemy, że z dniem 31.03.2022 r. Dom Pomocy Społecznej "Mecenat" s.c Małgorzata Alabrudzińska, Andrzej Alabrudziński zakończyła realizację projektu pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie płockim i mieście Płock” o nr RPMA.09.02.01-14- c723/19, współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosiła: 1 685 647,20 zł,

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosiło 1 348 517,76 zł, z budżetu państwa wynosiło : 219 134,13 zł.
Archiwum